Dự án Enverostar KCN Đồ sơn Hải Phòng

Với tổng S=40.000m2 nhà xưởng sản suất may mặc với chủ đầu tư trung quốc công ty chung tôi đã là tổng thầu thi công hạn mục M&E